About us / Wie is ons

Elan Global Radio

Visie & Misie

 

Elan Global Radio is ’n Christelike radiostasie met ’n sekulêre inslag.

Elan Global Radio se strewe is om vir luisteraars ’n verskeidenheid programme aan te bied wat in elkeen se smaak sal val. Die doel is om die Woord van die Here op ’n passievolle wyse te versprei. Elke omroeper onderneem om in elke program, hetsy sekulêr of godsdienstig, die nodige eer aan die Here te gee omdat Elan Global Radio gestig is sodat Sy boodskap van liefde in elke land gehoor sal word.

 

Vision & Mission

 

Elan Global Radio is a Christian internet music radio station with a secular approach.

Elan Global Radio quest is to offer a variety of programs to listeners that will fall in each one's taste. All genres are covered, Gospel music, talk shows, classical music, the 60's, 70's and 80's and many dynamic Gospel and Christian based lifestyle programmes and sermons from various ministries. The goal is to spread the Word of the Lord in a passionate way. Each announcer of every program will strive, whether secular or religious, to bring the necessary honor to the Lord. Elan Global Radio is established so that the message of God’s love will be heard all over the world.

 

 

Heading 5